Miasto Brańsk//Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku realizuje projekt pt. : „Mops Brańsk zmienia się na lepsze”.

 

 Miasto Brańsk//Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku realizuje projekt pt. :

„Mops Brańsk zmienia się na lepsze”.

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Brańsku poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych MOPS od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację  wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w MOPS służące poprawie jakości obsługi klientów MOPS Brańsk.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęty MOPS w Brańsku i wszyscy jego pracownicy.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER tj. wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez:

  • wdrożenie nowej struktury organizacyjnej polegającej na rozdzieleniu zadań administracyjnych MOPS od pracy socjalnej i usług socjalnych
  • stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych tj. przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń MOPS do funkcjonowania zgodnie z nowym modelem funkcjonowania
  • przeszkolenie pracowników MOPS do realizacji zadań wg nowej struktury organizacyjnej

 

Okres realizacji projektu:  01.12.2019- 31.05.2021

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

Wartość projektu:  430 720 ,00 zł

Dofinansowanie: ze środków europejskich w kwocie: 363 010,81 zł

ze środków dotacji celowej budżetu Państwa: 67 709,19 zł

 

Biuro projektu:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku

ul. Rynek 27/1

17-120 Brańsk

Tel. 85 655 10 07

e-mail: mops@bransk.podlaskie.pl

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku

Wytwarzający/odpowiadający: MOPS w Brańsku

Data wytworzenia: 2020-03-13

Wprowadzający: Admin Admin

Modyfikujący: Admin Admin

Data modyfikacji: 2020-03-13

Opublikował: Admin Admin

Data publikacji: 2020-03-13

Rejestr zmian